APEX 5.0 : iacademy3

Workspace:
RO_A991_SQL_S02
Username: Elevnn
Password: XXXXXXXXXX

Exerseaza on-line: pbinfo SQL
SERVER LOCAL 2014: Oracle apex


Oracle academy: server iacademy


Modelarea datelor Soft educational

Instalare server OracleLectii Oracle

Rezolvari SGBD


Designul bazelor de date (Diagrame ERD, mapare, normalizare)Lecția 1. Date/informații/cunoștințe. Ce este Societatea Informațională?
Falub Alina, Fălcușan Adrian, Mureșan Diana
Lecția 2. Colectarea și analiza datelor. Modelul conceptual
Cojan Darius, Fulop Robert, Stănescu Horațiu
Lecția 3. Entități. Atribute. Identificator unic. Instanțe
Butaș Cătălin, Câmpan Mihai, Fărcaș Rareș
Lecția 4. Relații între entități.Convenții de reprezentare a relațiilor
Cornea Teodora, Mârza Melisa, Suciu Diana
Lecția 5. Tipuri de relații - exemple
Călugăr Marius, Lăcătuș Richard, Roman Sergiu
Lecția 6. Relații ierarhice. Relații recursive. Relații redundante
Abrudan Mihaela, Ogra Sandra, Pop Raluca
Lecția 7. Rezolvarea relațiilor many-to-many
Bob Andreea, Căspriac Andreea, Văsa Adela
Lecția 8. Aplicații. Teste de autoevaluare
Gavriș Răzvan, Pura Mihai, Rebrean Rareș
Lecția 9. Aplicații: Scenariu rezolvat
Lahodni Ștefania, Știr Bianca, Știr Rebeca


ArhitecturaBD.jpg

Relaţii între entităţi:
Exemplu - rezolvarea relaţiilor many-to-many:


Maparea ERD: Reguli de mapare:


SQL - partea I (SELECT, functii Oracle)
SQL - partea II (Subinterogari, Crearea si modificarea tabelelor/datelor, Views)


Grila Functii Oracle:Prezentari PowerPoint


Lecţii on-line: Proiectarea şi programarea bazelor de date


01. Limbajul SQL:


model teza

Teorie ERD:

Proiecte PowerPoint - Scenariu ERD

=================================
Realizaţi o prezentare PP cu următoarea structură:
1. Titlu - pagină de prezentare: tema prezentării şi realizatori
2. Scenariu + instrucţiunile pentru obţinerea şi desenarea entităţilor
3. Scenariul subliniat:
- definiţia ERD
- cu o linie continuă colorată subliniem numele entităţilor
- cu o linie întreruptă de aceeaşi culoare atributele unei entităţi
- cu o linie dublă numele relaţiei între două entităţi
4. Diagrame ERD, entităţile şi relaţiile între entităţi
5. Rezolvarea relaţiilor m:m
- cum se rezolvă relaţiile m:m (teorie)
- aplicare la ERD (dacă este cazul)
6. Normalizarea entităţilor
- 1NF: definiţie şi aplicare la ERD-ul scenariului
- 2NF: definiţie şi aplicare la ERD-ul scenariului
- 3NF: definiţie şi aplicare la ERD-ul scenariului
7. Maparea entitatilor
-structura tabelelor
-cheia primara
-cheia externa
=====================================================

Cerinţa comună a tuturor subiectelor:

1)Deduceţi din enunţ entităţile necesare şi determinaţi atributele lor semnificative, precizaţi UID;

2)Stabiliţi relaţiile dintre aceste entităţi şi reprezentaţi ansamblul entităţi-relaţii sub forma unei diagrame;

Exemple de scenarii Exerciţii scenarii

1. Cabinet medical
Un medic de familie doreşte să aibă o evidenţă a tuturor consultaţiilor efectuate şi a medicamentelor prescrise. La fiecare consultaţie medicul transcrie anumite observaţii. Tot aici se prescriu în anumite cantităţi, medicamente aflate într-un catalog la un anumit preţ. El trebuie să raporteze periodic ce medicamente a prescris, care dintre acestea sunt compensate şi cu ce procent.

2. Firma telefonie
O firmă de telefonie oferă diferite tipuri de abonamente clienţilor săi. Firma doreşte să aibă evidenţa acestora şi a abonamentelor lor. Fiecare tip de abonament are un preţ, o denumire, un număr de minute incluse în abonament şi un număr de minute gratuite. Pentru fiecare client se păstrează CNP-ul, numele, prenumele, adresa şi eventual,
adresa de email. Un client poate avea mai multe abonamente, fiecare dintre acestea având un numar de telefon, o dată de inceput şi o zi de plată a abonamentului.

3. Gestiune calculatoare
Se doreşte o evidenţă a calculatoarelor şi a componentelor de calculatoare existente în liceu. Fiecare calculator are un număr de inventar şi, adiţional, o etichetă cu o denumire internă stabilită de administrator. Componentele de calculatoare pot să facă parte din calculatoare sau pot fi păstrate separat, pentru schimbarea unor componente defecte. Orice componentă are o serie şi o dată de fabricaţie, starea componentei la ultima verificare fiind consemnată prin ”funcţional“ sau ”defect“.
În inventarul şcolii, fiecare calculator are asociată o listă a componentelor ce intră în alcătuirea acestuia.

4. Cofetărie
O cofetărie doreşte să ţină evidenţa produselor şi comenzilor efectuate. Pentru fiecare produs se reţine denumirea şi pretul, iar comanda se identifică după numărul de bon, ea având specificate data efectuării, data de livrare/ridicare din cofetărie şi
tipul comenzii (ridicare din magazin sau livrare la domiciliu).

5. Biblioteca
La biblioteca şcolii se ţine evidenţa fondului de carte existent şi a cititorilor înscrişi la bibliotecă. Lunar, bibliotecarul doreşte să alcătuiască o situaţie a cititorilor care au întârziat mai mult de 10 zile cu returnarea cărţilor. Pentru fiecare cititor există
o fişă care conţine datele personale ale acestuia şi o listă a împrumuturilor efectuate (titlul, autorul, numărul de inventar, data împrumutului). La restituirea cărţii, în fişă se completează şi data restituirii.

6. Diriginţi
La începutul anului școlar, unor profesori din cadrul corpului profesoral li se repartizează câte o clasă la dirigenție. Astfel trebuie alcătuite liste cu elevii din fiecare clasa, liste care să conţină atât numărul matricol al elevului, cât şi numele, prenumele,
codul numeric personal, data naşterii şi adresa acestuia.

7. Filme
Pentru filmele popularizate pe un site se reţin: numele, data lansării, regizorul principal şi distribuţia. Biografia oricărui actor care apare în distribuţia a cel puţin un film poate fi consultată pe acelaşi site. Astfel, sunt publicate: numele oficial,numele de artist,
eventual data naşterii şi filmografia artistului (formată din numele acelor filme popularizate de site în care actorul a jucat).

8. Depozit de materiale
Un depozit dorește să achiziționeze materiale de la diverși furnizori. Depozitul deține un catalog de materiale, identificate printr-un cod, o denumire și, eventual, o scurtă descriere. Fiecare furnizor ofertează mai multe dintre aceste materiale, la propriul preț. Depozitul are evidenţa tuturor furnizorilor, cu adresa şi telefonul de contact al fiecăruia.

9. Firma de confecţii
O firmă de confecții realizează mai multe produse textile, la diferite prețuri, fiecare având o denumire și, eventual, o descriere. Această firmă are beneficiari din mai multe țări, inclusiv din România. Pentru fiecare beneficiar există o lista de produse solicitate, pentru fiecare produs fiind specificată cantitatea cerută.


Scenarii din Manualul de Informatică pentru clasa a XII-a, autor Carmen Popescu

10. Firma de calculatoare
La o firmă de calculatoare există mai multe departamente, fiecare fiind identificat printr-un cod. Pentru fiecare departament se cunoaște numele departamentului precum și managerul acestuia. Fiecare departament dispune de mai multe birouri, situate în una dintre clădirile firmei.
Un birou poate fi dodat cu mai multe imprimante, dar este posibil ca în anumite birouri să nu existe nici o imprimantă. Firma ține o evidență a firmelor care oferă tonere și cartușe pentru fiecare tip de imprimantă în parte. Se știe pentru fiecare astfel de firmă la ce preț furnizează fiecare tip de toner sau cartuș. E posibil ca o firmă să nu dispună de tonere sau cartușe pentru toate tipurile de imprimante pe care le deține firma.
Pentru fiecare firmă se cunoaște perioada de onorare a unei comenzi.

11. Management de proiecte
Despre angajații unei firme se cunoaște numele, titlul, numărul de telefon de la birou. Angajații pot fi implicați într-o serie de proiecte ce se desfășoară în cadrul firmei. Despre fiecare proiect se cunoaște numele, data la care a demarat proiectul și se poate cunoaște o dată la care se va finaliza proiectul. La fiecare proiect lucrează un singur angajat, însă un angajat poate fi implicat în mai multe proiecte.
Fiecare angajat are un manager, cu excepția directorului. Managerii pot fi și ei implicați în proiecte.

12. Compania de teatru
O companie de teatru dorește să memoreze într-o bază de date informații despre spectacolele pe care le susține și despre actorii săi. Un spectacol are loc într-o anumită zi și la o anumită oră și la acel spectacol se joacă o anumită piesă de teatru. O piesă de teatru nu este întotdeauna jucată de aceiași actori. Un actor poate juca în mai multe piese de teatru. Un actor poate avea mai multe abilități. El știe de exemplu să cânte sau de danseze. Aceste abilități trebuie să fie memorate în baza de date. O piesă are un coordonator care trebuie să se asigure că piesa este jucată profesional. Acest coordonator trebuie să fie și el actor.

13. Orarul unei universităţi
O bază de date va memora orarul unei universităţi. Fiecare curs este parte a unui modul, fiecărui curs îi este asociat exact un profesor. La fiecare curs participă mai mulţi studenţi. Fiecare poziţie din orar corespunde unei zile şi unei anumite ore. Fiecare poziţie din orar
durează exact o oră. Un curs poate dura mai multe ore consecutive, însă niciun curs nu poate apărea în zile diferite, sau la ore neconsecutive ale aceleiaşi zile.
Fiecare profesor şi fiecare student pot avea mai multe ore de curs la care participă în decursul unei săptămâni.

14. Firmă constructoare de maşini
O firmă produce mai multe tipuri de maşini, un model fiind caracterizat printr-un nume, mărimea motorului şi un sufix care indică gradul de lux al acesteia (de exemplu XL, GL). Fiecare model este construit din mai multe părţi, fiecare parte putând fi folosită pentru
construirea mai multor modele de maşini. Fiecare model de maşină este produs de exact o fabrică a firmei, fabrică ce se poate găsi în una din ţările UE. O fabrică poate produce mai multe modele de maşini şi mai multe tipuri de părţi componente. De asemenea
fiecare tip de parte componentă poate fi produsă de o singură fabrică a firmei.

15. Companie de transport
O companie de transport deţine mai multe autobuze. Fiecare autobuz este alocat unei anumite rute, pe o anumită distanţă putând exista mai multe autobuze. Fiecare rută trece prin mai multe oraşe. Unul sau mai mulţi şoferi sunt asignaţi pentru fiecare porţiune dintr-o rută, dată prin oraşul de unde preia cursa şi oraşul în care predă cursa altui şofer. Aşadar pe o rută se pot schimba şoferii unui autobuz. Un şofer poate conduce mai multe autobuze.
În unele oraşe există garaje în care autobuzele pot staţiona. Fiecare autobuz este identificat prin numărul de înregistrare unic şi are o anumită capacitate. Fiecare rută este identificată printr-un număr unic. Şoferii sunt identificaţi printr-un id unic şi se cunoaşte despre fiecare numele, adresa şi uneori numărul de telefon.

16. Clădire de birouri
Într-o clădire se găsesc mai multe birouri. Fiecare birou este identificat unic printr-un număr. În fiecare birou se găseşte un singur telefon. Un telefon poate fi de două tipuri: telefon interior (cu care nu se pot face apeluri în afara clădirii) şi telefon exterior, cu care se pot face atât apeluri în interiorul clădirii cât şi cu exteriorul. Fiecare telefon are un număr unic. Într-un birou pot lucra mai mulţi angajaţi, pentru fiecare cunoscându-se numele, prenumele, adresa, e-mail-ul, data naşterii şi data angajării. Se ştie că un angajat poate lucra într-un singur birou.

17. Banca
O bancă păstrează evidenţa datelor afacerilor într-o bază de date. Aceste date sunt anexate fiecărui cont al unei afaceri. Contul unei afaceri are un id unic şi un nume. Fiecare afacere are un manager de cont, care este membru al personalului băncii, are un id unic şi un nume.
Un manager de cont poate răspunde de mai multe conturi, iar fiecare cont trebuie să aibă un manager. Fiecare cont are asociat un istoric al tranzacţiilor efectuate, care constă în data la care a avut loc tranzacţia şi suma operată. Dacă suma din tranzacţie este un număr pozitiv atunci tranzacţia este un depozit, altfel este o retragere.

18. Competiţie de atletism
O competiţie de atletism implică un număr de atleţi care pot să participe la mai multe probe sportive. Pentru fiecare atlet se cunoaşte un id unic,
numele şi naţionalitatea sa. Organizatorii competiţiei doresc să păstreze într-o bază de date înregistrări cu toate probele şi toţi sportivii care au participat
la fiecare probă, precum şi rezultatul obţinut de fiecare sportiv. Primii sportivi care au obţinut cele mai bune trei rezultate, în ordine descrescătoare,
primesc câte o medalie (aur/argint/bronz). Vor fi memorate datele despre medaliaţii fiecărei probei.

Aplicatie rezolvata
  • Agenţia de turism VIZITEAZĂ ROMÂNIA ţine evidenţa biletelor de avion solicitate de clienţi în baza de date agenţia ce conţine tabelul bilete.
Eşti angajatul agenţiei. Zilnic eşti solicitat de managerul agenţiei să oferi diverse informaţii în legătură cu zborurile care se efectuează.
a) Scrie instrucţiunea ce afişează toate datele din tabel , sortate ascendent după câmpul preţ.
b) Scrie instrucţiunea ce afişează biletele care au preţul cuprins între 400€ si 800€.
Structura tabelului:cod_bilet, nume, prenume, destinatia, pret, data_zbor.
Sintaxa_SQL.jpg

  • Exemplu : lista numelor si prenumelor, ordonata alfabetic dupa nume
SELECT nume, prenume FROM bilete ORDER BY nume ASC;