Programa examenului de Bacalaureat la Informatică

Vector de frecventa:

01. Algoritmi pseudocod

1.1 Notiunea de algoritm, caracteristici
1.2 Date, variabile, expresii, operatii
1.3 Structuri de baza (liniara, alternativa si repetitiva)
1.4 Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)

ALGORITMI

1. Variabile, operatori şi expresii
2. Algoritmi: proprietăţi, etapele rezolvării unei probleme
3. Descrierea algoritmilor prin schema logică şi pseudocod
4. Structura liniară
5. Structura alternative
6. Structura repetitive


Structuri de control
Structuri de control C++:

Limbajul C++:

02. Elementele de bază ale unui limbaj de programare

2.1 Vocabularul limbajului
2.2 Constante. Identificatori
2.3 Notiunea de tip de data. Operatori aritmetici, logici, relationali
2.4 Definirea tipurilor de date
2.5 Variabile. Declararea variabilelor
2.6 Definirea constantelor
2.7 Structura programelor. Comentarii
2.8 Expresii. Instructiunea de atribuire
2.9 Citirea/scrierea datelor
2.10 Structuri de control (instructiunea compusa, structuri alternative si repetitive)

03. Subprograme predefinite

3.1 Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
3.2 Proceduri si functii predefinite

04. Tipuri structurate de date

4.1 Tipul tablou
4.2 Tipul sir de caractere
- operatori, proceduri si functii predefinite pentru: citire, afisare, concatenare,
cautare, extragere, inserare, eliminare si conversii (sir <=> valoare numerica)

Functii pentru siruri de caractere:

Căutarea unui subsir intr-un sir

Probleme din variantele de BAC:

4.3 Tipul inregistrare

05. Fişiere TEXT

5.1 Fisiere text. Tipuri de acces
5.2 Proceduri si functii predefinite pentru fisiere text
Aplicatii cu fisiere - variante BAC 2009:

06. Algoritmi elementari

6.1 Probleme care opereaza asupra cifrelor unui numar

6.2 Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
6.3 Sirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general
6.4 Determinare minim/maxim
6.5 Metode de ordonare (metoda bulelor, insertiei, selectiei, numararii)
6.6 Interclasare
6.7 Metode de cautare (secventiala, binara)
6.8 Analiza complexitate unui algoritm (considerand criteriile de eficienta
durata de executare si spatiu de memorie utilizat)

07. Subprograme definite de utilizator

7.1 Proceduri si functii
- declarare si apel
- parametri formali si parametri efectivi
- parametri transmisi prin valoare, parametri transmisi prin referinta
- variabile globale si variabile locale, domeniu de vizibilitate

7.2 Proiectarea modulara a rezolvarii unei probleme

Probleme cu functii din variantele de BAC:


08. Recursivitate

8.1 Prezentare generala
8.2 Proceduri si functii recursive

09. Metoda backtracking

9.1 Prezentare generala
9.2 Probleme de generare. Oportunitatea utilizarii metodei backtracking

10. Generarea elementelor combinatoriale

10.1 Permutari, aranjamente, combinari
10.2 Produs cartezian, submultimi

11. Grafuri

11.1 Grafuri neorientate


- terminologie (nod/varf, muchie, adiacenta, incidenta, grad, lant, lant elementar,
ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf partial
- proprietati (conex, componenta conexa, graf complet, hamiltonian, eulerian)
- metode de reprezentare (matrice de adiacenta, liste de adiacenta)

11.2 Grafuri orientate

- terminologie (nod/varf, arc, adiacenta, incidenta, grad intern si extern, drum,
drum elementar, circuit, circuit elementar, lungime, subgraf, graf partial)
- proprietati (tare conexitate, componenta tare conexa)
- metode de reprezentare (matrice de adiacenta, liste de adiacenta)

11.3 Arbori

- terminologie (nod, muchie, radacina, descendent, descendent direct/fiu,
ascendent, ascendent direct/parinte, frati, nod terminal, frunza)
- metode de reprezentare in memorie ( matrice de adiacenta, lista "de
descendenti", vectori "de tati")